Global psykisk hälsa


För allas rätt till psykisk hälsa – världen över

1 av 7 personer världen över lider av psykisk ohälsa. Bland barn och unga är siffran 1 av 5. Trots att det finns effektiva behandlingar mot psykiska besvär så saknar många tillgång till vård. Stigma och okunskap leder till diskriminering och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Det är dags för förändring!

Om oss


Nätverket för global psykisk hälsa är en plattform som samlar svenska aktörer inom fältet, från forskare till beslutsfattare. Vi finns för att förbättra Sveriges arbete för psykisk hälsa, både lokalt och globalt. Vi sprider kunskap, arrangerar evenemang och möjliggör samverkan.

Välkommen att gå med du också!

“When it comes to global health, there is no ‘them’ only ‘us’.”

Global Health Council

Det finns lösningar och möjligheter

Forskning visar att det finns många interventioner som kan förbättra den psykiska hälsan världen över. Allt från förebyggande insatser till skalbara behandlingsprogram.

Vad som fattas är resurser, engagemang och politiska beslut.

På gång

Rapporter

Lär dig mer om utmaningar som finns kring global psykisk hälsa och Sveriges roll i att lösa dem.

Evenemang

Nätverket arrangerar föreläsningar och event för att sprida kunskap och skapa dialog mellan aktörer.