Evenemang

Implementation Science for Improved Mental Health

Torsdag 12 januari 2023, kl 12.00-12.45

How can implementation science help us to achieve the UN’s sustainability goals related to preventing, treating and promoting mental health and quality of life?

Join us together with Ane-Marthe Solheim Skar, researcher and department director at the cluster for global health at the Norwegian Institute of Public Health, for a discussion on the role of implementation science in global mental health.

Read more

Tidigare evenemang

Inspelningar från tidigare evenemang är tillgängliga för föreningsmedlemmar.


What Are the Most Effective Ways to Treat Depression?

Måndag 14 november 2022, kl 12.00-12.45

The Happier Lives Institute recently completed a cost-effectiveness analysis concluding that StrongMinds’ depression treatment is 9x more cost-effective than direct cash transfers for improving the life of an individual as well as their entire household.

Join Dr Michael Plant, Founder and Director of the Happier Lives Institute, for a discussion about the Happier Lives Institute report and how it disrupts prevailing thinking in the world of charitable giving.

Read more.

Svåra livsupplevelser hos barn i ett globalt perspektiv

Onsdag 12 oktober 2022, kl 12.00-12.45

Betydelsen av yttre omständigheter för hälsa och välbefinnande blir aldrig så tydlig som i humanitära katastrofer där våld, hunger, splittrade familjer och brist på tillgång till vård kan medföra att alla förutsättningar för ett gott liv rämnar. För närvarande uppskattas över 80 miljoner människor vara på flykt. Nästan hälften av dessa är barn. Beräkningar visar att ett av fem barn i världen bor i områden som är påverkade av krig och konflikter.

Erica Mattelin är psykolog och doktorand med lång erfarenhet av att arbeta med barn som varit med om svåra livsupplevelser. Under detta lunchwebinar kommer hon ge en översikt över hur man kan arbeta på olika nivåer för att stärka drabbade barns möjligheter till god psykisk hälsa.

Läs mer här.

Mingel för global psykisk hälsa

Torsdag 6 oktober 2022, kl 17.30-19.00

Psykisk hälsa är en växande hälsofråga både i Sverige och internationellt. Nu väntar en ny mandatperiod. Hur kan svenska aktörer bidra på bästa sätt för att stärka den globala psykiska hälsan?

Välkommen på mingel och panelsamtal med forskare, beslutsfattare och ideellt engagerade.

Plats: Medicinska Föreningen, Nobelvägen 10 i Stockholm

Läs mer och anmäl dig här.

drink, sparkling wine, champagne-3615178.jpg

Masterclass i global psykisk hälsa

Helgkurs Stockholm 17-18 september 2022

Syftet med denna masterclass är att ge en introduktion till global psykisk hälsa och fördjupa deltagarnas förståelse för psykisk ohälsa i världen – samt hur denna relaterar till mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och global hälsa i stort.

Med föreläsare som Danuta Wasserman, Erica Mattelin och Shervin Shahnavaz.

Arrangeras i samarbete med Svenska Läkarsällskapets Kandidat- och Underläkarförening. Kostnad 250 kronor. Läs mer här.

school kids, back to school, children-972558.jpg

Möjligheter och utmaningar med internationella behandlingsstudier via internet

Måndag 12 september 2022, kl 12.00-12.45

För att möta vår tids globala utmaningar krävs innovativa metoder, och psykisk hälsa är inget undantag. Behandlingsstudier via internet öppnar upp för internationella samarbeten och kunskapsutbyten – men innebär även nya etiska och policymässiga utmaningar.

Gerhard Andersson är psykolog, psykoterapeut och professor vid Linköpings Universitet med stor erfarenhet av internationella forskningsprojekt med särskilt fokus på internetbaserade behandlingsstudier. Under detta lunchwebinar kommer han diskutera erfarenheter kring studier via internet i andra länder samt vilka möjligheter och utmaningar som detta innebär.

Läs mer här.

computer, pc, workplace-1185626.jpg

Current Mental Health Resources in Afghanistan

Onsdag 18 maj 2022, kl 12.00-13.00

Welcome to a lunch webinar in collaboration with The Swedish Comittee for Afghanistan about mental health in Afghanistan. What are the available psychosocial resources since the Taliban takeover and how can the rest of the world help coordinate resources along with local actors?

The webinar will be led by Shervin Shahnavaz, PhD and Clinical Psychologist at the Centre for Psychiatry Research at Karolinska Institutet (KI). His research focus is on transcultural aspects of psychotherapy and digital interventions.

Read more here.

Årsmöte 2022

Lördag 2 april 2022, kl 14.00-16.00

Nätverket för global psykisk hälsa bjuder in till årsmöte 2022 på Kompetenscentrum för psykoterapi i Stockholm. Möjlighet finns att närvara digitalt via Zoom, men vi uppmuntrar starkt till att delta på plats då detta blir nätverkets första fysiska träff sedan pandemin. Efter mötet blir det fest och mingel.

Schema, agenda och möteslänk skickas ut till föreningens medlemmar inför mötet. Läs mer här.

Global psykisk hälsa – en introduktion

Onsdag 16 mars 2022, kl 10.00-11.00

En miljard människor världen över lider av psykisk ohälsa. Ändå är det en eftersatt hälsofråga. I låginkomstländer är behandlingsklyftan (personer som inte får psykiatrisk vård trots att behovet finns) hela 75 procent. Hur säkerställer vi att de lösningar som finns – förebyggande insatser, påverkansarbete, behandling – kommer alla som behöver det till del?

I rapporten “Global psykisk hälsa – en introduktion” sammanfattas utmaningar och lösningar inom detta växande fält och hur svenska aktörer på ett effektivt sätt kan bidra. Under webbinaret presenteras rapportens slutsatser tillsammans med insikter från forskning, policy och ideellt arbete.

Läs mer: https://globalpsykiskhalsa.confetti.events/

Global Adolescent Mental Health: Realities and Opportunities

Torsdag 3 juni 2021, kl 12.00-12.50

Adolescence is a time in life when many individuals experience mental ill-health and there is an increased risk of developing severe mental illness that persists through life. In recent years, the field of global adolescent mental health has received more attention, but even so there is much we do not know.

Jill Åhs, Unicef consultant and doctoral student at Karolinska Institutet and The Swedish Red Cross University College, will guide us through the realities of global adolescent mental health, looking at vulnerabilities and risk factors, as well as opportunities such as emerging interventions. Her talk will be followed by a short Q&A.


Har du förslag på föreläsare eller vill du göra ett samarbete med oss? Mejla info@globalpsykiskhalsa.org.