Forskning och rapporter

Global psykisk hälsa – en introduktion

Denna kunskapsöversikt ger en kort sammanfattning av fältet global psykisk hälsa. En lägesbeskrivning kring psykisk hälsa i världen, vilka utmaningar som finns och möjliga lösningar.

Rapporten ger också en nulägesbeskrivning av Sveriges arbete på området vad gäller forskning, utbildning, bistånd och samordning. Rekommendationer ges hur svenska aktörer kan bidra på ett effektivt sätt till den internationella rörelsen för psykisk hälsa.

Redaktör: Anna-Theresia Ekman
Utgivning: 16 mars 2022
ISBN: 978-91-527-2675-4

Ladda ner:
Version på svenska
Version in English

Psykisk hälsa – en rättighetsfråga

Denna rapport ger en introduktion till MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) i såväl humanitära kriser som långsiktigt utvecklingsarbete.

Författare: samarbete med War Child Sverige
Utgivning: 6 december 2021

Ladda ner:
Version på svenska

Resurser från andra aktörer

The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development. Denna rapportserie ger en överblick och är en bra introduktion till fältet. Här presenteras utmaningar, lösningar och viktiga förhållningssätt i arbetet med global psykisk hälsa.

Our World in Data – Mental Health. En stor och interaktiv datasamling kring den globala förekomsten av psykiska sjukdomar.

WHO:s resurscenter om psykisk hälsa. Här hittar du data om den globala förekomsten av psykiska sjukdomar, rekommendationer och riktlinjer. WHO har även utformat behandlingsmanualer och broschyrer för global distribution.

Mental Health Innovation Network. Plattform som samlar material och initiativ kring global psykisk hälsa. Administreras av WHO och Centre for Global Mental Health vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.