Om oss

Nätverket för global psykisk hälsa är en fristående, ideell och tvärprofessionell förening, baserad i Stockholm men verksam nationellt. Föreningen syftar till att förstå och stärka Sveriges roll och kapacitet till att verka för en förbättrad global psykisk hälsa med fokus på särskilt utsatta grupper. Medlemskapet är öppen för alla som är intresserade av fältet. Föreningen drivs i enlighet med våra stadgar.

Föreningens målsättningar är att:

  • Integrera arbetet för förbättrad psykisk hälsa med omställningen till ett socialt hållbart samhälle.
  • Verka som en interdisciplinär plattform och mötesplats för yrkesverksamma och studerande, inom akademiska, kliniska och humanitära fält med intresse och engagemang för global psykisk hälsa.
  • Tillgängliggöra forskning och kunskap om psykisk hälsa för en bredare allmänhet samt ge en representativ bild av psykiska sjukdomars globala utbredning.
  • Verka för att minska stigma kring psykisk sjukdom, samt belysa de överträdelser av de mänskliga rättigheterna som begås globalt mot individer som lider av psykiska sjukdomar. 
  • Utvärdera och förstå Sveriges roll och kapacitet att verka för en förbättrad global psykisk hälsa, samt arbeta för att öka densamma.

Föreningens arbete sker genom att regelbundet:

  • Arrangera seminarier och föreläsningar.
  • Erbjuda plattformar för kommunikation till yrkesverksamma och andra intresserade.
  • Ordna möten för utbyten av kunskap och erfarenheter inom akademin och mellan olika samhällssektorer.
  • Kommunicera nyheter och forskningsresultat genom nyhetsbrev och sociala medier.

De första initiativen till att bilda nätverket togs under våren 2020, då en workshop med ett tjugotal deltagare hölls på Karolinska Institutet i syfte att samla in idéer och förslag kring hur en förening skulle kunna se ut. Nätverket blev formellt en förening i samband med ett konstituerande årsmöte i april 2021.

Årsmöte 2023

Nätverket för global psykisk hälsa kommer hålla årsmötet 2023 den 15:e april kl 16.00-18.00. Mötet kommer hållas på Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, Stockholm. Det kommer även vara möjligt att delta digitalt. Årsmöteshandlingar, möteslänk och vidare information kommer skickas ut till föreningens medlemmar via e-post.

Styrelse verksamhetsår 2022/2023

Sven Wikström, AT-läkare
Ordförande

Ida Mälarstig, leg psykolog och doktorand
Vice ordförande

Per Kåks, leg läkare och doktorand
Sekreterare och kassör

Siri Helle, leg psykolog
Ledamot med ansvar för kommunikation

Ulf Johansson, folkhälsovetare
Ledamot med ansvar för skrivande

Mamduh Halawa, psykolog
Ledamot med ansvar för evenemang

Brendan Rajakumar Joseph, läkarstudent
Ledamot

Cecilia Abrahamsson, barnrätts- och biståndsexpert
Ledamot

Erica Mattelin, leg psykolog och doktorand
Suppleant

Olle Feuk, beteendevetare
Suppleant